Vifon - Luôn vì hôm nay từ 1963, Mì Ăn Liền, Phở Ăn Liền, Gia Vị VIFON - Vifon - Luôn vì hôm nay từ 1963, Mì Ăn Liền Ngon. Địa chỉ: 913 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM, Email: Vifonhcm0918124178. Hotline: VifonhcmVifon@vifon.com.vn