GẠO

Cháo Yến vị thit bằm 50gr x 30 (Thùng)
Cháo Yến vị thịt gà 50gr x 30 (Thùng)
Cháo trứng muối 70gr x 50 (Thùng)
Cháo thịt gà 70gr x 50 (Thùng)
Cháo thịt bằm 70gr x 50 (Thùng)
Cháo thịt bằm 50gr x 50 (Thùng)
Cháo sườn 70gr x 50 (Thùng)
Cháo nấm đông cô 70gr x 50 (Thùng)
Cháo gà 50gr x 50 (Thùng)
Cháo cá lóc 50gr x 50 (Thùng)
Cháo thịt bò 70gr x 50 (Thùng)
Bún Tôm 65gr x 30 (Thùng)
Bún riêu cua 80gr x 30 (Thùng)
Bún giò heo 65gr x 30 (Thùng)
Bún bò huế 65gr x 30 (Thùng)
Bánh đa khô 300gr x 12 (Thùng)
Bánh đa cua 60gr x 30 (Thùng)
Lọc